Loading...
  • Individuele sessies
  • Individuele sessies

Individuele sessies met Jan Dewitte 

Bij mij kan je terecht als je begeleiding zoekt bij het bewandelen van je aardse levenspad. Soms stormt het, soms bevriezen we, soms lopen we overhit rond, soms zien we geen uitweg meer, soms willen we even een ander perspectief op ons doen en laten en soms is er geen soms, maar is het altijd en nooit goed, en soms… ja raken we verstrikt in het netwerk van gedachten, gevoelens, verlangens, pijn en lijden…
Ik heb ervaren dat sommige mensen door mijn doen en laten gegidst, geholpen, verlicht en zomeer worden.
Sjamanisme is een rijke weg. “Hij” verbindt het oneindig aantal dualiteiten die we tegenkomen hier op deze kleine bol, aarde genaamd. “Hij” licht “nieuwe” realiteiten op, “hij” is eindeloos geduldig. “Hij” wijst de weg naar wat we Liefde noemen. Al hou ik niet van het “isme” in sjamanisme, want elke waarheid verbergt zich telkens opnieuw en is niet te “ismen”. Ik kan het nooit te pakken krijgen, zoals ik geen adem grijpen kan. Wellicht doop ik het om tot sjaman-“asme”, om onze adem te eren. De basis en bron van ons aards bestaan.<br/ Zo werk ik ook: met aandacht voor de adem en zijn/haar effect op ons, als lichaam, mind, geest, gedachte, gevoelens… Via de adem, aandachtsoefeningen, meditatie en trance laten we de veelvuldige werkelijkheden in en rondom ons “spreken” en luisteren we samen via de gepaste meth-oden (wegen waarlangs we gaan) naar wat ons heelt en verlicht.
Methoden zoals opstellingen, sjamaanse rituelen, soul-retrieval, extraction, lichaamswerk, doordringende aanwezigheid, oude en nieuwe verhalen en terplekke gecreëerde methoden zijn poorten naar een nieuwe uitweg.

Praktisch

Consultaties vinden plaats in de Remylaan 18, 3018 Wijgmaal.

Gsm: 0474/480.970
E-mail: jan@bsvs.be


Individuele sessie met Mark Anthierens

sessies docenten opleiding ervaringsgericht sjamanisme De sjamaan gaat ervan uit dat de onzichtbare wereld van de geesten even reëel is als de wereld waarin wij elke dag leven. Deze twee werelden zijn innig met elkaar verbonden. Wat in de ene gebeurt, heeft een rechtstreeks effect op de andere. Tijdens een trance krijgt de sjamaan te zien wat er zich in de andere wereld afspeelt. Hij neemt waar hoe bepaalde gevoelens en gedachten ons welbevinden kunnen afremmen of uit balans halen. Eigenlijk krijgt hij enkel te zien wat de persoon die hem om advies vraagt op een hoger niveau wil laten zien. Daardoor is de sjamaan de vertaler van de genezer die in elke mens aanwezig is en die precies weet wat het lichaam en de ziel nodig hebben.

In die zin kan iedereen baat hebben bij een sjamanistische sessie. Iedereen die op zoek is naar antwoorden op vragen die te maken hebben met de “zieleroerselen”. Te weinig energie, geen keuzes kunnen maken, een gevoel van leegheid, een latent aanwezig onverklaarbaar verdriet, een gevoel van machteloosheid, een medisch onverklaarbare fysieke pijn: daarvoor kan je terecht bij een sjamaan. Maar ook de bevestiging van een keuze, een morele steun of de behoefte aan helderheid over een bepaalde situatie kunnen bij een sjamaan gevonden worden. Een sjamanistische sessie kan je inzichten verschaffen waar je klaar voor bent en op dat moment behoefte aan hebt. Algemeen kan een sessie een “vrede” bewerkstelligen in een bestaande conflictsituatie en daardoor een helend effect hebben op jezelf en je omgeving.

Een verbond met jezelf

Elke genezing begint bij het “ont-dekken” van wat je als ongemak ervaart. Het juiste inzicht en de juiste verschuiving zorgen ervoor dat de ontbrekende schakel weer wordt aangehecht waardoor de harmonie hersteld wordt en de energie weer kan stromen. Een oud negatief patroon wordt doorprikt en losgelaten. Of het pad wordt geëffend voor de levensnoodzakelijke volgende stap. Om Alan Wolfe* te citeren: “Door bewust te maken wat voorheen onbewust was, kan je de confrontatie met je echte zelf aangaan en een verbond of pact met jezelf sluiten om weer beter te worden.”
Zodra de sjamaan samen met de patiënt heeft vastgesteld wat de oorzaak is van het ongemak of de disharmonie, kan hij aan het werk om die te herstellen. Hij laat zich dan leiden en helpen door zijn krachtdieren en/of hogere gidsen om specifieke rituelen uit te voeren zoals een soul retrieval, extraction, psycho pomp, shamanic dismemberment, enz.

Praktische gegevens:

Je kan een sjamanistische sessie aanvragen bij Mark Anthierens op het telefoonnummer 0496/280.070 of het e-mail adres mark@bsvs.be.
Een sjamanistische sessie duurt ongeveer één uur en vindt plaats op de Mechelsesteenweg 71, 3071 Erps-Kwerps.

 

* Fred Alan Wolfe, “The Eagle’s Quest. A physicist’s search for truth in the heart of the shamanic world”, 1991, Simon & Schuster.
valk negatief opleiding ervaringsgericht sjamanisme
hertekop opleiding ervaringsgericht sjamanisme
wolf & maan opleiding ervaringsgericht sjamanisme