Loading...
 • Belgische school voor sjamanisme
  Walking shamanic paths
 • Belgische school voor sjamanisme
  Walking shamanic paths
 • Belgische school voor sjamanisme
  Walking shamanic paths
 • Belgische school voor sjamanisme
  Walking shamanic paths
 • Belgische school voor sjamanisme
  Walking shamanic paths
 • Belgische school voor sjamanisme
  Walking shamanic paths

Wat is sjamanisme?

Meer dan tienduizend jaar geleden al ontdekten onze oervoorouders over de hele wereld hoe ze het menselijk verstand, hun lichaam en hun geestelijke gaven maximaal konden benutten voor genezing en het oplossen van problemen. De opmerkelijke methodes die ze daarvoor ontwikkelden, worden tegenwoordig als “sjamanisme” benoemd, een term die van het Siberische woord “sjamaan” (shaman, uitgesproken als shah-mahn) is afgeleid.

Een sjamaan is een soort archaïsche psychotherapeut (therapevein = Grieks voor verzorgen en psyche = ziel, dus een archaïsche verzorger van de ziel) die befaamd is doordat hij/zij trance-reizen onderneemt naar verborgen werelden die anders enkel gekend zijn via mythes, dromen en bijna-dood ervaringen.

 

Wie zijn wij?

SJAMADIA vzw met als werknaam “De Belgische School voor Sjamanisme” is een vereniging zonder winstoogmerk met als belangeloos doel het aanleren, uitvoeren, cultiveren en beleven van sjamanistische werkwijzen en activiteiten, dit ter bevordering en ondersteuning  van het algehele welzijn van haar Werkende en Toegetreden leden en bij uitbreiding dat van de bredere gemeenschap.

De vzw biedt hiertoe opleidingen aan en richt deze in. De vzw coacht tevens in en doet verder onderzoek naar sjamanistische praktijken. Vaste aangeboden opleidingen zijn de Basisopleiding (“BO”) Hedendaags & Ervaringsgericht Sjamanisme, de Verdergezette Opleiding (“VO”) Hedendaags & Ervaringsgericht Sjamanisme en de Permanente Ontwikkeling (“PO”) Hedendaags & Ervaringsgericht Sjamanisme en deze worden verder aangevuld met verschillende workshops, vormingen en onderzoek gestoeld op en geïnspireerd door wereldwijde sjamanistische praktijken.

 

wolf & maan opleiding ervaringsgericht sjamanisme
maan & wolf opleiding ervaringsgericht sjamanisme
huilende wolven opleiding ervaringsgericht sjamanisme