Loading...

Gedragslijn voor het melden van kwetsbare plekken in de beveiliging van de Belgische School voor Sjamanisme


De Belgische School voor Sjamanisme vindt een veilige dienstverlening belangrijk. Beveiliging speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontwikkelen en aanbieden van onze diensten.

 

Gedragslijn inzake het melden van beveiligingslekken.

 

Ondanks alle voorzorgen en andere inspanningen kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van een kwetsbare plek in onze beveiliging: een beveiligingslek. Ontdekt u een beveiligingslek in onze systemen? Dan werken we graag met u samen aan een oplossing. Daarom verzoeken we u deze informatie vertrouwelijk met ons te delen.

Zolang u de noodzakelijke inspanningen verricht om verdere schendingen van privacy, vernietiging van data en onderbreking of verslechtering van onze dienstverlening te voorkomen, zullen wij geen stappen tegen uw inbraak op de beveiliging ondernemen. Tenzij wij een gegrond vermoeden hebben dat u niet te goeder trouw handelt.

 

Om misbruik van een geconstateerd beveiligingslek door anderen te voorkomen, vragen we u om bij een melding de onderstaande gedragslijn te volgen.

 

Gedragslijn voor verantwoorde bekendmaking

• Stuur een e-mail naar responsible.disclosure@bsvs.be. Geef hierbij voldoende informatie (bijvoorbeeld een uitgebreide beschrijving inclusief IP-adressen, logs, de gevolgde aanpak, screenshots, etc.), zodat we uw melding zo goed mogelijk kunnen beoordelen.

• Meld beveiligingslekken, of het vermoeden daarvan, zonder dit op enigerlei wijze openbaar te maken.

• Nadat u een beveiligingslek heeft gemeld, zullen we binnen vijf werkdagen contact met u opnemen. We zullen u dan informeren over onze bevindingen naar aanleiding van uw melding.

• In overleg met u zullen we een redelijke herstelperiode vaststellen en een gecoördineerde publicatie van het beveiligingslek afspreken. Wij doen een beroep op u om in de tussentijd op geen enkele wijze misbruik te maken van het beveiligingslek.

• Indien u aangeeft anoniem te willen blijven, zullen wij geen persoonsgegevens van uw melding gebruiken of bewaren.

 

Mocht blijken dat u zich niet houdt aan de bovengenoemde gedragslijn, dan behoudt de Belgische School voor Sjamanisme zich het recht voor om alsnog stappen tegen u te ondernemen.

Let op: het meldpunt is niet bedoeld voor vragen of klachten over de producten en de dienstverlening door de Belgische School voor Sjamanisme. Voor vragen en klachten kunt u contact maken met mark@ants.be.

 

Op deze Gedragslijn voor het melden van kwetsbare plekken in de beveiliging van de Belgische School voor Sjamanisme is het Belgisch recht van toepassing.

1 mei 2018

valk negatief opleiding ervaringsgericht sjamanisme
wolf & maan opleiding ervaringsgericht sjamanisme
maan & wolf opleiding ervaringsgericht sjamanisme