Loading...

Privacy policy

De Belgische School voor Sjamanisme vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. De Belgische School voor Sjamanisme wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting. Voorop staat dat de Belgische School voor Sjamanisme zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de telecomwet van 1/10/2012 en de huidige e-Privacy wetgeving.


Verwerkingsdoelen 

De Belgische School voor Sjamanisme verwerkt persoonsgegevens voor de onderstaande bedrijfsdoelen:

· Klantgerichtheid en service - bijvoorbeeld voor het opsturen van oefeningen, uitleg over ceremonies, doorgeven van kalenders, meedelen van activiteiten, informatieverstrekking over locaties.

· Administratie – het opstellen en opsturen van facturen, het bijhouden van betalingen.

Gegevens worden niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd gebruikt. De Belgische School voor Sjamanisme gaat zorgvuldig om met ieders privacy. Daarom let de Belgische School voor Sjamanisme scherp op goede naleving van de privacywetgeving.

 

Vragen, klachten of geschillen

Wie vragen heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kan terecht bij Wally Goyvaerts via wally@schoolsjamanisme.be .

Eindverantwoordelijkheid

Eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de Belgische School voor Sjamanisme ('Verantwoordelijke' in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) is vzw Sjamadia.

Contactgegevens 

Sjamadia vzw
Mechelsesteenweg 71

3071 Kortenberg

Ondernemingsnummer 0839.002.092

 Verstrekking van gegevens aan derden

Wij geven uw gegevens onder geen beding aan derden. En we verkopen ze ook niet. Dat betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn.

Een derde partij mag zich op geen enkele manier toegang verschaffen tot de persoonlijke data van onze klanten.

Uw gegevens en privacyvoorkeuren


Commercieel e-mailbeleid

De Belgische School voor Sjamanisme leeft de wettelijke spelregels voor e-mailreclame nauwgezet na (wet van 13/05/2005) die bepaalt dat de Belgische School voor Sjamanisme u geen reclame of boodschappen zonder toestemming mag toesturen. Als u dat wél eens hebt gedaan, hoeft de Belgische School voor Sjamanisme géén  toestemming meer te vragen, maar moet u eenvoudige afmeldmogelijkheden bieden. De Belgische School voor Sjamanisme doet dat in alle gevallen. Zo treft u onder iedere reclamemail een afmeldmogelijkheid aan.

Als u geen prijs stelt op informatie en aanbiedingen, kunt u zich uitschrijven. U doet dat door een e-mail te versturen naar wally@schoolsjamanisme.be   met als onderwerp “uitschrijven”.

Functioneel e-mailbeleid

Er zijn ook berichten van de Belgische School voor Sjamanisme die in beginsel geen wettelijke afmeldmogelijkheid kennen. Dit soort berichten zijn geen direct marketing omdat ze geen reclame-karakter hebben. Bijvoorbeeld berichtgeving voor wie zich voor een opleiding of andere activiteit heeft ingeschreven over de het verloop van de activiteiten. Denk ook aan berichten die tot doel hebben klanten voor te lichten of te begeleiden, of berichten waarin de Belgische School voor Sjamanisme reisinformatie verschaft naar aanleiding van een vision quest.

Website, cookies en vergelijkbare technieken

De Belgische School voor Sjamanisme maakt op zijn websites geen gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. 

 

Wijzigingen

De Belgische School voor Sjamanisme behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op www.schoolsjamanisme.be vindt u altijd de meest recente versie van het privacybeleid van de Belgische School voor Sjamanisme.

De Belgische School voor Sjamanisme

Mei 2018

valk negatief opleiding ervaringsgericht sjamanisme
wolf & maan opleiding ervaringsgericht sjamanisme
maan & wolf opleiding ervaringsgericht sjamanisme