Loading...
 • Aanbod Opleidingen
 • Aanbod Opleidingen
 1. Introductietweedaagses 2024
 2. Basisopleiding
 3. Verdergezette Opleiding
 4. Permanente Ontwikkeling

 

1. Introductietweedaagses 2024

Introductieweekend hedendaags sjamanisme

Laat je meevoeren op het ritme van de trom naar de wereld van de spirits.

In dit weekend worden je lichamelijke en innerlijke zintuigen verscherpt en krijg je een vleugje oeroude kennis op een hedendaagse manier aangereikt. Via een aantal sjamanistische gebruiken leer je om in trance te raken waardoor je in contact kan komen met de wereld van de spirits. Dit laat je toe tot diepere lagen van je fysieke en emotionele bewustzijn door te dringen. Deze herkenning van wat er altijd al in jou aanwezig is, geeft voldoening en een diepgevoelde rust. Dit weekend willen we met een mengeling van nieuwsgierigheid, respect, humor en open geest de grenzen tussen het materiële en het spirituele bewustzijn aftasten.

Concreet gaat het om de volgende methoden:

Zuiveringsritueel
Een eenvoudige techniek om de aura te zuiveren en je eigen heilige ruimte te betreden 

Trance-inductie
Tijdens een trance-inductie maken we contact met een lichte vorm van trance. Door in diepe ontspanning te luisteren naar de beelden en verhalen van ons energetisch lichaam en onze andere zintuigen open te stellen, komen we in een specifieke vorm van bewustzijn die aanleunt bij de toestand van een trance.

Divination
Hoe kunnen we uit de eigenschappen van een steen, een tak of een ander stukje natuur duidelijkheid krijgen over de zaken die ons mentaal en emotioneel bezig houden.

Medicijnwandeling
Wat kan de natuur ons leren over onszelf? Hoe kunnen we de tekens uit de natuur ontcijferen en persoonlijke boodschappen uit de natuur halen?

Reis naar de onderwereld en contact met de spirits
Wat is de onderwereld en hoe reis je ernaar toe? Hoe kom je in contact met de aanwezige spirits en wie of wat zijn spirits?

Ontmoeting met je krachtdier
Ons persoonlijk krachtdier is één van onze sterkste bondgenoten wanneer we de wereld van de spirits betreden. We leren hoe we het kunnen oproepen, wie of wat het is en wat het ons te bieden heeft.

 

Praktisch 

Maximaal 8 deelnemers.

Data:

 • 27 & 28 april 2024
 • 04 & 05 juli 2024
 • 31/8 & 1/9 2024

Elk weekend start op zaterdag en op zondag om 9:30u en eindigt om 17:30u.

Het programma omvat geen overnachting.

Introductieweekends gaan door vanaf een minimale bezetting van 4 deelnemers.

Prijs:

210 euro

Waar:

Lokatie in de buurt van Leuven

Meebrengen:

Deken, losse kledij, oogmasker of sjaal om je ogen af te dekken, wandelschoenen , pantoffels en regenjas en indien in bezit: trom of ratel. 

Begeleiding:

Wally en/of Stan.

Algemene Informatie en inschrijving:

Contacteer Wally Goyvaerts op wally@schoolsjamanisme.be

Je inschrijving ligt pas vast na een overschrijving van 210€ op het rekeningnummer BE70 9730 3785 8225 van vzw Sjamadia met vermelding van "deelname introductietweedaagse".

 

 

 

2. Basisopleiding

Basisopleiding ervaringsgericht sjamanisme

Deze opleiding is ingedeeld in zestien weekends over anderhalf tot twee jaar waarin we de fundamenten krijgen aangeleerd van het core-sjamanisme, dieper ingaan op sjamanistische riten en ceremonies die ons helpen om toe te treden tot de wereld van de spirits en via een open en aandachtige geest ook ruimte geven aan onze persoonlijke groei. Wij beschouwen deze opleiding als een reis of een queeste naar dat wat altijd in ons zat en nu naar buiten wil treden. Uiteindelijk leren we kennis te maken met onze eigen persoonlijke gidsen en hoe die ons via een aantal sjamaanse technieken kunnen helpen om onszelf, andere mensen, de aarde en andere werelden te helen. Helen is voor ons toetreden tot het Grotere Geheel. We ontdekken ons aangeboren intuïtieve vermogen en wijsheid om die dan op een sjamaanse manier toe te passen. In die zin kan de opleiding vooral nuttig zijn voor mensen die al als healer of coach werken of die zich daar graag in willen bekwamen. Wij gaan ervan uit dat een sjamaan een “wounded healer” is. Door het herkennen en erkennen van onze wonden, die onvoorstelbare krachten herbergen, verbinden we ons met de oerkrachten en participeren we zodoende aan de Natuurlijke Universele Ontwikkeling. In onze opleiding loopt dit dan ook gelijktijdig. We gaan dieper in onszelf graven en tegelijk passen we de aangeleerde kennis toe op andere personen en andere wezens. Deze reis zal zowel speels als ernstig zijn, we zullen huilen en plezier maken, exploreren, vertellen, luisteren, ontdekken, zingen, lachen, mediteren, trommelen, dansen, genieten en vooral intens transformeren.

 Wat kan een opleiding sjamanisme ons bijbrengen? In eerste instantie boren we een energieveld aan waar we ons voordien niet van bewust waren maar dat wel mee ons welzijn bepaalt. Door meer inzicht te krijgen in dat onbewuste collectieve veld en hoe we daarmee verbonden zijn, krijgen we meer vat op ons leven. Dat op zich geeft ons al extra energie. Als we daar dan ook nog doelbewust mee aan de slag gaan, kunnen we nieuwe en tot dan toe ongekende lagen van onszelf ont-dekken. We bevrijden als het ware een deel van onszelf dat tot dan toe in de duisternis was gebleven. Dat heeft voor iedereen een ander effect. Maar het zorgt er telkens voor dat we vanuit een dieper bestaan leren aanwezig zijn om dan onszelf en anderen dichter tot hun essentie te brengen.

Een volledige opleiding duurt anderhalf tot twee jaar (naargelang de groep), omvat zestien weekends en wordt afgesloten met een Vision Quest van één week in het buitenland. Het begin is vooral gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers, na verloop van tijd wordt aangeleerd hoe men anderen kan behandelen.

De opleiding omvat drie delen:

1. Het core-sjamanisme

Hierbij leren en doorleven we de belangrijkste methoden van het hedendaagse Westerse sjamanisme zoals ontwikkeld door Michael Harner. We leren toe te treden tot de beneden-, midden- en bovenwereld, maken kennis met onze krachtdier(en) en hogere gidsen. Het gaat voornamelijk om drie methoden die ons toelaten toe te treden tot het collectieve onderbewuste van waaruit we antwoorden kunnen krijgen op specifieke levensvragen van mensen of waarmee we anderen kunnen begeleiden op hun levenspad.

1.1 " Het trance-reizen". De sjamanentrom roffelt, hij spreekt ons toe en maakt de weg vrij om de droomtijd te betreden. De trance of hypnose stelt ons in staat te communiceren met krachtdieren- en bomen (natuurgeesten), spirituele gidsen, voorouders, archetypen, goden, godinnen en andere “onzichtbare” krachten. Deze technieken van het core-sjamanisme versterken onze verbondenheid met al wat leeft, de dieren/plantenenergie en -wijsheden, de Natuur. Communicatie met deze energie geeft raad op belangrijke levensvragen en kwesties. De geesten spreken echter vaak in archetypische taal en soms komt het antwoord in de vorm van een krachtige intuïtie of een droom.

 1.2 "Extraction" is een sjamanistische methode om energieverschuivingen teweeg te brengen. Vaak nestelen “kristallisaties” van energie zich in het lichaam en vormen er een gebald geheel van krachten die we als pijn, symptomen of psychosomatische klachten omschrijven. Door middel van divinatie technieken kunnen deze energiekristallisaties opgespoord worden. Een tweede stap bestaat erin met de energie te communiceren ten einde ze aan te sporen om te “de-kristalliseren” of te migreren naar andere bewustzijnscentra of spirituele niveaus.

1.3 "Soul-Retrieval" is een intensieve ceremonie waar verduisterde of verloren delen van de persoonlijkheid of ziel worden herwonnen en gereïntegreerd in het huidige leven. Soul-retrieval is een boeiende tocht van zelf-ontdekking. We ontmoeten delen van onszelf of van anderen die vergeten of verdrongen waren. Het zijn vaak creatieve of speelse delen. Soul-retrieval is eigenlijk de basis van het moderne sjamanisme, steeds jezelf vervolmakend, je energie op evenwichtige wijze leren hanteren om ten volle van het leven te kunnen genieten en je persoon te ontplooien.

 2. Sjamanistische Riten en Ceremonies

Via krachtige rituelen en ceremonies zoals het zuiveringsritueel, de medicijnwandeling en de zweethut brengen we onze vooral rationele geest tot rust en maken we ons open voor het intuïtieve deel van onszelf. Dat staat namelijk in contact met de natuur en heeft aanleg voor bovennatuurlijke ervaringen. Deze riten helpen ons om poorten te openen die toegang verschaffen tot de wereld van de spirits.

3. Persoonlijke Groei

Tijdens de oefeningen in core-sjamanisme en bepaalde riten, zullen er vanzelf persoonlijke levensproblemen aan bod komen. Daarmee gaan we aan de slag via sjamanistische methoden, maar ook via familieopstellingen en vooral een onverdeelde aandacht (mindfulness). Deze opleiding dient uiteindelijk zowel ter ondersteuning van onze persoonlijke groei als om anderen te helpen met hun levensvragen en -problemen. Door aandacht te geven aan onze eigen en andermans groeielementen, kunnen die zich ontplooien en zetten we een stap verder op onze levensreis.

Intake

We willen graag elke kandidaat voor de opleiding op voorhand ontmoeten tijdens een individueel gesprek waarin we nader kennis willen maken en de aanwezige motivatie willen bespreken. 

Als je eerst eens van ons aanbod wilt proeven voor je aan de opleiding begint, kan je deelnemen aan een introductieweekend ervaringsgericht en hedendaags sjamanisme. 

 

Praktisch:

Maximaal 12 deelnemers.

De opleiding duurt twee jaar en omvat: 

16 weekends
1 Vision Quest van 8 dagen
2 x een zweethut
1 x een wake

Wat leer je?

Trance reizen naar de verschillende buitengewone werelden.
Contact maken met de spirits.
Je eigen krachtspirit, hogere gids, demon en specifieke gidsen ontmoeten, leren kennen en ermee werken.
Oeroude ceremonies uitvoeren zoals zuivering van mensen en plekken, extraction, soul retrieval, vision boat en het begeleiden van zielen naar de overkant.
Naargelang de situatie, de 'inspiratie' en de vraag: aangepaste riten en ceremonies zoals chakra healing, resonance healing, quantum touch, systeem- en lichaamsopstellingen, enz.

Je krijgt:

Altijd begeleiding van twee begeleiders.
Begeleiding van een zweethut ceremoniemeester plus een vuurman-of –vrouw tijdens de zweethutten.
Een diploma van shamanic coach.
Een diplomaceremonie met receptie.

Omkadering:

Een aangename en zeer ruime werkplek.
Een natuurrijke locatie.
Genoeg parkeerplaats.
Mogelijkheid tot overnachting.
Drums, ratels en smudgemateriaal zijn ter beschikking.
Matrasjes om op te liggen.

Vision Quest:

Vindt plaats in Frankrijk.
8 dagen intensief werk met nieuwe ceremonies.
3 dagen en 3 nachten alleen in de natuur zonder eten.
Omkadering door  minimaal 2 docenten en één of twee koks.

Waar:

Soulpath

Bemortel 24, Sint-Katelijne-Waver 2860

Wanneer:

Elke jaar beginnen we met een nieuwe groep. De volgende (Groep 15) start in september 2024.
Elk weekend start op zaterdag en op zondag om 9:30u en eindigt om 17:30u.
Het programma omvat geen overnachting, maar overnachting ter plaatse is mogelijk.

Data:

Groep 15

 • 21en 22 september 2024
 • 16 en 17 november 2024
 • 14 en 15 december 2024
 • 8 en 9 februari 2025
 • 8 en 9 maart 2025
 • 5 en 6 april 2025
 • 3 en 4 mei 2025
 • 28 en 29 juni 2025
 • 20 en 21 september 2025
 • 18 en 19 oktober 2025
 • 29 en 30 november 2025
 • 7 en 8 februari 2026
 • 7 en 8 maart 2026
 • 18 en 19 april 2026
 • 16 en 17 mei 2026
 • VISION QUEST in juli of augustus 2026
 • 5 en 6 september 2026

 Docenten:

Wally Goyvaerts en Stanislas Braeckman

Prijs:

4.000 euro
Exclusief eten, overnachting en transport.
Gespreide betaling is mogelijk via domiciliëring en een administratieve meerkost.

Voorschot van 400 euro te betalen tegen 5 september 2024.
Alle betalingen graag per overschrijving op het rekeningnummer BE70 9730 3785 8225 van vzw Sjamadia.
Facturen worden enkel gemaakt voor overgeschreven bedragen.
 
Algemene Informatie en Inschrijving:

Inschrijving mogelijk na intakegesprek en/of deelname aan introductieweekend sjamanisme (zie bovenaan deze pagina).

Contacteer Wally  via wally@schoolsjamanisme.be

.

3. Verdergezette opleiding

“The knack of how spirit breathes into us becomes as simple and ordinary as eating and drinking.”

In de Verdergezette Opleiding richten we ons op de verdieping van ons spiritueel bewustzijn met intense “egoverstorende” oefeningen en integreren we dit verder in het dagelijkse bestaan.

Twee grote bewegingen komen bij elke samenkomst terug:

 • Ervaren en leren via ceremonies, riten, oefeningen en rituelen.
 • Reflecteren via focusing en dialoog, gericht op de integratie van het ervarene en geleerde in het dagelijks bestaan.

Bij de eerste beweging verschijnen een aantal modules:

Het lichaam is bezield, is extase: bevrijd ont-moeten van en verbinden met ons lichaam en het lichaam van anderen.

De psyche is bezield: bevrijd ontmoeten van en verbinden met gedachten, gevoelens, fysieke sensaties, herinneringen en dromen.

Het bezielde is verbonden met Geesten: bevrijd ontmoeten van het buitengewone en dit ontmoeten verbinden met de Wereld en al haar zielsdelen. De Geesten zijn overal en wandelen bevrijd in het veld van weten en niet-weten.

Bij de tweede beweging laten we ons vooral inspireren door de ‘as if’ methode van H. Andersen of/en zijn we levende getuigen of assistenten in het dagelijks leven van een deelnemer of/en reflecteren we samen op het integreren van het geleerde in het dagelijks bestaan via intervisie, gepast opstellingswerk en dialoog met Spirits.

De begeleiders bewaken de visie, de doelstellingen, methoden en het verloop. Samen (van lichamen tot geesten) creëren we ruimte, veiligheid, inspiratie, stilte, gepaste handelingen en creativiteit.

De twee bewegingen vloeien naast, in en door elkaar. Ze bewegen zichzelf en worden bewogen door de subtiele frequenties van elk van ons, ons samen zijn en al onze relaties. • 4 weekends
 • 1 City Quest van 8 dagen
 • Maximaal 8 deelnemers


Omkadering:

Een aangename en zeer ruime werkplek.
Een natuurrijke locatie.
Genoeg parkeerplaats.
Mogelijkheid tot overnachting.
Drums, ratels en smudgemateriaal zijn ter beschikking.
Matrasjes om op te liggen.

City Quest:

8 dagen intensief werk met nieuwe ceremonies.
3 dagen en 3 nachten in de stad

Waar:

nog te bepalen

Data: 

Nog te bepalen


Docenten:

Nog te bepalen

Prijs:

1900 euro
Exclusief eten, overnachting en transport.
Gespreide betaling is mogelijk via domiciliëring en een administratieve meerkost

Algemene Informatie en Inschrijving:

Contacteer Wally via wally@schoolsjamanisme.be 
4. Permanente Ontwikkeling

“Eén van de vele kernen is: de ervaring dat als je naar elkaar luistert en van elkaar leert, elk probleem de oplossing in zich draagt. In je systeem, je bedrijf, in je dorp of stad, in je land, in de wereld, in de permanente beweging van en doorheen de multiversa.

De ingesteldheid dat we de steeds complexere en absurdere wereld om ons heen nog steeds kunnen doorgronden – en dat als we de wereld kunnen doorgronden, we haar ook zij het zichtbaar onzichtbaar, onzichtbaar zichtbaar in haar veranderingen liefdevol aanwezig zijn.

Dat we geen hulpeloze slachtoffers zijn van de systemen die we onder meer zelf hebben neergezet.

Dat de zichtbare onzichtbaarheid en onzichtbare zichtbaarheid van onze eigen invloed niet betekent dat we machteloos zijn. Meer nog dat we creatief zijn…”

Na het doorlopen van de Basisopleiding en de Verdergezette Opleiding hedendaags en ervaringsgericht Sjamanisme krijg je de mogelijkheid om toe te treden tot de Permanente Ontwikkeling.

De Permanente Ontwikkeling bevat, zoals de naam zelf aangeeft, een eeuwigdurende mogelijkheid, onderverdeeld in jaarcycli, om zich verder spiritueel te ontwikkelen samen met andere ervaren “shamanic practioners”.

Samen met de twee wederkerende bewegingen uit de Verdergezette Opleiding, krijgen we hier de mogelijkheden om een derde beweging te integreren in ons dagelijks bestaan:

Tijdens deze weekends krijgt iedereen kansen om zijn/haar spirituele talenten te delen en verder te ontwikkelen door deze aan de andere leden van de Permanente Ontwikkeling ervaringsgericht aan te bieden. Door deze werkwijze van “eigen inbreng & intervisie” leren we zowel van elkaar als met elkaar om zo verder te verdiepen in een ongeremde stroming van de meest verreikende nieuwe zienswijzen van jouw reisgenoten. Het programma van deze Permanente Ontwikkeling wordt dus organisch en losstaande van een hiërarchie ontwikkeld door de “deelnemers-docenten” en toch omkaderd, gefaciliteerd en begeleid vanuit onze Belgische school voor Sjamanisme.

Verder krijgen de deelnemers van deze Permanente Ontwikkeling de kans om toe te treden tot het team van begeleiders en docenten van de organisatie en op hun beurt deze eeuwigdurende beweging liefdevol verder te zetten. Tevens kan je als werkend lid deel worden van het bestuur indien je hier interesse voor hebt.

Praktisch

 • 4 weekends per jaarcyclus
 • 1 Vision of City Quest van 8 dagen
 • Maximaal 8 deelnemers per PO

Omkadering:

Een aangename en zeer ruime werkplek.
Een natuurrijke locatie.
Genoeg parkeerplaats.
Mogelijkheid tot overnachting.
Drums, ratels en smudgemateriaal zijn ter beschikking.
Matrasjes om op te liggen.

Optionele Vision of City Quest:

Vindt plaats in Frankrijk.
8 dagen intensief werk met nieuwe ceremonies.
3 dagen en 3 nachten in de natuur of in de stad.
Omkadering door minimaal 2 ervaren docenten en één of twee koks.

Waar:

Nog te bepalen

Data:

Nog te bepalen

Prijs:

Minimaal 600 euro en maximaal 1800 euro, afhankelijk van de gekozen format
Exclusief eten, overnachting en transport.
Gespreide betaling is mogelijk via domiciliëring en een administratieve meerkost

Informatie en Inschrijving:

Wally Goyvaerts via wally@schoolsjamanisme.be.


valk negatief opleiding ervaringsgericht sjamanisme
hertekop opleiding ervaringsgericht sjamanisme
huilende wolven opleiding ervaringsgericht sjamanisme