Loading...
  • Theorie
  • Theorie

Theorie

 

Wetenschappelijk verklaard

Hedendaagse sjamanen gaan er – net als in de moderne fysica - van uit dat alles energie is. Elke materie is energie en ook elke gedachte en emotie is energie. Elke energie kan omgezet worden, als je maar weet hoe.

Een mens is dus ook gematerialiseerde energie. Van waar komt onze levensenergie? Sommigen noemen het God, anderen een astrale beweging of een universele kracht. Het is het mysterie van het leven. In ieder geval komt onze levensenergie vanuit een gemeenschappelijke bron die elk leven en elke materie opwekt. Aangezien elke mens anders is, is zijn energie ook anders net als zijn energetisch veld.

theorie opleiding ervaringsgericht sjamanisme

Sjamanen zijn door de eeuwen heen op zoek gegaan naar dat veld van waaruit we ontstaan. Ze hebben gemerkt dat het een oneindig groot universum is dat bestaat uit oneindig veel verschillende energieën. Al die verschillende energieën noemen ze geesten of spirits. Ze hebben een methode ontwikkeld om in contact te komen met die spirits, om daarmee te interageren, die te beïnvloeden en om te zetten in helende krachten. De symbolen en termen die ze daarbij gebruiken, zijn meestal universele archetypen omdat die ten eerste zo herkenbaar zijn en ten tweede gemakkelijk te interpreteren. Het blijven echter beelden van energieën die ons leven beïnvloeden en bepalen.

Het verschil tussen meditatie, droom en een sjamanistische trance*

Tijdens een meditatie gaat onze aandacht naar wat er zich in ons eigen bewuste veld omgaat. We worden gewaar van onze gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en zintuiglijke waarnemingen. Ook als we onze ogen sluiten, hebben we nog andere sensaties. Bij een meditatie is er een kader dat door ons zelf wordt ingekleurd met details. De ervaring is dus gestructureerd door onszelf of door de begeleider indien het om geleide meditatie gaat.

theorie opleiding ervaringsgericht sjamanisme

Tijdens een sjamanistische trance vertrekken we vanuit meditatie, het hier en nu, om over te gaan naar het onbewuste veld. Een sjamanistische reis wordt ondernomen zonder enig vooraf gevormd idee over wat men zal zien of ervaren. We komen dan in het imaginaire, de fantasie. Het is een droomtoestand terwijl we toch wakker zijn. Tijdens een trance komen we ook op een diepere laag van je hersengolfbeweging. Dit is de dream time, het onbewuste veld.
Er is echter nog een verschil tussen de fantasie, zoals wij het benoemen, en de ervaringen tijden de sjamanistische reis. Fantasie wordt nog door het bewuste zelf gestuurd. We geven zelf kleur en invulling aan de beelden die op het scherm verschijnen. Tijdens de sjamanistische reis echter worden de beelden gevormd door het onbewuste gemeenschappelijke veld en onze innerlijke zintuigen worden aangesproken. Het is alsof zien, horen, voelen, ruiken en proeven verscherpt worden waargenomen.

theorie opleiding ervaringsgericht sjamanisme

In een droom komen we ook in het onbewuste, het persoonlijke onbewuste. We krijgen dan persoonlijke boodschappen. De beelden en ervaringen worden aangereikt door het onbewuste zelf.

Energie wordt in trillingsgolven gemeten

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de hersenen voortdurend elektrische stroom voortbrengen die door de hersencellen stroomt. Deze elektrische stroom werd geregistreerd, gemeten, vastgelegd op een beweeggrafiek en kreeg de naam “hersengolf”. De vier voornaamste hersengolven kregen de naam Betha, Alpha, Theta en Delta. Onderzoek van deze vier hersengolven helpen ons te begrijpen dat de sjamaanse reis niets te maken heeft met het zo geheten occulte of bovennatuurlijke maar dat het hier gaat om een “normaal” functioneren van de hersenen.

Betha golven:
- hersenen functioneren snel
- men is alert en in gewoon bewustzijn
- we ademen ongeveer 18 x per minuut

Alpha golven:
- hersengolven zijn minder snel
- men is in ontspannen toestand of lichte slaap
- het bewustzijn kan al droomactiviteiten ervaren
- we ademen ongeveer 10 x per minuut

Theta golven:
- hersengolven worden nog trager
- men komt in de diepere regionen van het onderbewuste, men krijgt mystieke beelden en verbinding met “al wat is”
- we ademen ongeveer 4 x per minuut

Delta golven:
- de hersengolven zijn nu op hun traagst
- we zijn in een diepe slaap of anesthesie
- deze toestand is bijna niet te bereiken in wakkere toestand enkel door sommige yogi of getrainde sjamanen
- we ademen ongeveer 2 x per minuut

Tijdens een meditatie trillen de hersens op alpha golven en daardoor openen ze zich voor het eigen bewuste veld.
Tijdens het dromen trillen ze zowel op alpha als theta golven waardoor ze zich openen voor het eigen onbewuste veld.
Tijdens een sjamanistische trance trillen ze op tetha golven waardoor ze zich openen voor het collectieve onbewuste veld.

De sjamanistische trance

theorie opleiding ervaringsgericht sjamanisme

 

In een trance komen we via ons individueel onbewuste - in het Westen ‘ziel’ genaamd - in contact met het collectieve onbewuste veld - het rijk van Spirit/s - terwijl we aanwezig blijven in het bewuste veld.

Tijdens een sjamanistische trance komen we dus in het collectieve onbewuste veld. We werken daarbij met krachtdieren en gidsen om ons te helpen niet verloren te lopen want het collectieve onbewuste veld is tijdloos en vormloos, voorbij tijd en ruimte. Krachtdieren worden in heel veel tradities gebruikt omdat ze aardegebonden blijven en een link vormen met de eigen onbewuste sfeer. De gidsen zijn symbolen of archetypen die vorm geven aan de energetische krachten die er zich afspelen. Ook zij vormen een herkenningspunt om verbonden te blijven met het aardse. Wanneer we een trance doen, hebben we altijd tijdsgebonden en plaatsgebonden symbolen of elementen nodig om ons te gidsen. Dat kan voor iedereen anders zijn. Die dienen als een zilveren koord, om niet te gaan flippen. Ook het gebruik van drum en ratel verbindt ons met het hier en nu. Het is een herkenbaar geluid en ritme en heeft tegelijk een effect op de hersengolven.

Resultaat

Wat is het effect van een sjamanistische trance? In eerste instantie boren we een energieveld aan waar we ons voordien niet van bewust waren maar dat wel mee ons welzijn bepaalt. Door meer inzicht te krijgen in dat onbewuste collectieve veld en hoe we daarmee verbonden zijn, krijgen we meer vat op ons leven. Dat op zich geeft ons al extra energie. Als we daar dan ook nog doelbewust mee aan de slag gaan, kunnen we nieuwe en tot dan toe ongekende lagen van onszelf ont-dekken. We bevrijden als het ware een deel van onszelf dat tot dan toe in de duisternis was gebleven. Dat heeft voor iedereen een ander effect.

 

* Deze theorie komt uit het boek “Shamanic Experience” van Kenneth Meadows.

valk negatief opleiding ervaringsgericht sjamanisme
maan & wolf opleiding ervaringsgericht sjamanisme
huilende wolven opleiding ervaringsgericht sjamanisme